Důležitá upozornění pro čtenáře

1. Články zveřejněné na těchto stránkách se často týkají jevů či věcí, které se autorům článků nelíbí nebo na ně chtějí z různých příčin poukázat. Čtením těchto textů můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými.
2. Veškerá podobnost popisovaných osob, jevů nebo věcí s reálně existujícími osobami, jevy nebo věcmi je čistě náhodná.
3. Většina zde publikovaných textů je politicky nekorektní, xenofobní, sexistická, nacionalistická, heterosexuální, rasistická, záštiplná, obsahuje sprostá slova nebo alespoň překlepy a gramatické chyby.
4. Můžete vyjádřit váš názor v diskusi, nečekejte ale, že s Vámi někdo bude souhlasit, odpovídat Vám nebo se Vám omlouvat.
5. Obsah článků a diskusí k nim závisí na rozhodnutí autorů, obsah stránek pak na libovůli majitele webu (D-FENS).
6. Pokud se Vám to nelíbí, nečtěte to.

Novinky

Drunker firecult reloaded. Omlouvám se za chybný odkaz. O tohle nesmíte přijít. (DF)

Nejnovější články

Robert Vašíček pro D-FENSe

Nedávno jsem zjistil, že ve volbách do Evropského parlamentu kandiduje Robert Vašíček. Robert proslul svojí dlouhodobou snahou o povolení šroubu v dopravních věcech. Jeho nejvýznamnějším počinem je úspěchem završená snaha o uvolnění bodového systému v roce 2009, která byla završena odstraněním několika fašistických ustanovení.


Dej mi pokoj, já už jsem přispěl

Dnes, v den narozenin významného levicového myslitele, fanatického společenského inženýra, tvůrce prvního moderního sociálního státu a evropského sjednotitele Adolfa Hitlera se zamyslíme nad jedním aspektem lidského soužití, který se levici daří potírat a negovat, totiž solidaritou.


D-FENS © 2017