Zmrdi & Vohnouti

Zmrdi & Vohnouti

Boj proti bytovým kulakům

Možná jste zaznamenali poslední nápad digitálního předsedy pražského národního výboru zmr. Hřiba, který chtěl za spolupráce firmy Pražská energetika fízlovat obsazenost bytů podle účtů za elektroměr. Piráti dospěli k závěru, že v bytě, kde nenastává spotřeba energie, pravděpodobně nikdo nebydlí. Vlastníkovi takového bytu budeme říkat bytový kulak.


Jakobíni

„Prcat“, napsala na tabuli Eva Holubová v roli učitelky v Čechách tak populárním filmu Pelíšky. Chtěla tím upozornit na nadužívání tohoto neslušného slova. Tento výraz z našeho slovníku téměř vymizel, nahradily ho v různých dobách jiné zvukové konstanty. Nejhorší ze všeho je dnes slovo jakoby.


MHD jedině zdarma!

Můj Facebook zaplavila vlna zpráv o revolučním snížení cen jízdného v Praze. Ještě děsivější je, že socialistický trend přelévání peněz lidem ukradených, se stal v českých městech populárním. Nezbývá tedy, než tento nesmysl debunkovat a konečně vysvětlit, že MHD rozhodně levnější nebude. A také po bolševicku zatočíme s otřepanou frází „plné jízdné.“


Třebíčská dobrá víra

Třebíč má většina lidí spojenou s geniálním projektem zklidňování veřejné hromadné dopravy, realizovaným formou kruhového objezdu menšího než autobus. V Třebíči však nemají pouze chytré dopravní inženýry, ale také levnou elektřinu a vedení města, na které skutečně není třeba být hrdý.


D-FENS © 2017